LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG

công ty cổ phần bao bì Kimpack

5 - 7 triệu

25/05/2022

Địa điểm: TAM HIỆP, NÚI THÀNH

tuyển nhân viên vận hành

công ty cổ phần bao bì Kimpack

5 - 7 triệu

24/05/2022

Địa điểm: Tam Hiệp, Núi Thành, Quảng Nam

BẢO TRÌ ĐIỆN

CÔNG TY THỨC ĂN HOA CHEN (V.N)

10 - 15 triệu

23/05/2022

Địa điểm: Công ty Thức ăn Hoa Chen (V.N) - Khu KTM Chu Lai, xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

Nhân viên kinh doanh

công ty cổ phần bao bì Kimpack

7 - 10 triệu

23/05/2022

Địa điểm: Tam Hiệp, Núi Thành, Quảng Nam

Chuyên viên thiết kế

công ty cổ phần bao bì Kimpack

7 - 10 triệu

23/05/2022

Địa điểm: Tam Hiệp, Núi Thành, Quảng Nam

10 - 15 triệu

20/05/2022

Địa điểm: xã Bình Nguyên, huyện Thăng Bình, Quảng Nam

Thỏa thuận

16/05/2022

Địa điểm: TP Tam Kỳ - Tỉnh Quảng Nam

NHÂN VIÊN CƠ ĐIỆN

Phuong Nguyen Thi

Thỏa thuận

16/05/2022

Địa điểm: Công ty TNHH Liên doanh Nguyên liệu giấy Quảng Nam; huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

NHÂN VIÊN CƠ KHÍ

Phuong Nguyen Thi

Thỏa thuận

16/05/2022

Địa điểm: Công ty TNHH Liên doanh Nguyên liệu giấy Quảng Nam; huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

KỸ SƯ CƠ KHÍ

Phuong Nguyen Thi

Thỏa thuận

16/05/2022

Địa điểm: Công ty TNHH Liên doanh Nguyên liệu giấy Quảng Nam; huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

ĐIỀU DƯỠNG NHA KHOA

Phuong Nguyen Thi

7 - 10 triệu

05/05/2022

Địa điểm: Thăng BÌnh, Quảng Nam

Thỏa thuận

05/04/2022

Địa điểm: TP Tam Kỳ - Tỉnh Quảng Nam

454

Ứng viên

101

Doanh nghiệp

141

Vị trí

TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM TỈNH QUẢNG NAM

84 Nguyễn Du, TP. Tam Kỳ, Tỉnh. Quảng Nam