5 - 7 triệu

30/05/2022

Địa điểm: An Sơn, Tam Kỳ, Quảng Nam

Thỏa thuận

27/05/2022

Địa điểm: showroom KIA - MAZDA Tam Kỳ, Quảng Nam

Thỏa thuận

27/05/2022

Địa điểm: showroom KIA - MAZDA , Tam Kỳ, Quảng Nam

7 - 10 triệu

27/05/2022

Địa điểm: thị trấn Hương An - huyện Quế Sơn - tỉnh Quảng Nam

7 - 10 triệu

27/05/2022

Địa điểm: thị trấn Hương An - huyện Quế Sơn - tỉnh Quảng Nam

5 - 7 triệu

25/05/2022

Địa điểm: TAM HIỆP, NÚI THÀNH

5 - 7 triệu

24/05/2022

Địa điểm: Tam Hiệp, Núi Thành, Quảng Nam

10 - 15 triệu

23/05/2022

Địa điểm: Công ty Thức ăn Hoa Chen (V.N) - Khu KTM Chu Lai, xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

7 - 10 triệu

23/05/2022

Địa điểm: Tam Hiệp, Núi Thành, Quảng Nam

10 - 15 triệu

20/05/2022

Địa điểm: xã Bình Nguyên, huyện Thăng Bình, Quảng Nam

Thỏa thuận

16/05/2022

Địa điểm: TP Tam Kỳ - Tỉnh Quảng Nam

Thỏa thuận

16/05/2022

Địa điểm: Công ty TNHH Liên doanh Nguyên liệu giấy Quảng Nam; huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

481

Ứng viên

107

Doanh nghiệp

157

Vị trí

TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM TỈNH QUẢNG NAM

84 Nguyễn Du, TP. Tam Kỳ, Tỉnh. Quảng Nam