Nhân viên tư vấn
Hoàng Minh Thức
Đại học
1 5 triệu - 10 triệu khu vực Núi Thành - Tam Kỳ - Phú Ninh

21/06/2024

Lao động phổ thông
Lê Hoàng Lanh
sơ cấp
Từ 0 đến 01 năm 3 triệu - 5 triệu Tỉnh Quảng Nam

20/06/2024

Co khí
Nguyễn hùng dương
sơ cấp
5 10 triệu - 15 triệu Quang nam

10/06/2024

Trưởng Phòng Hành Chánh Nhân Sự
Huynh ANh Kiet
Đại học
15 Thỏa thuận Quãng Nam

05/06/2024

Tổ trưởng nghành may mặc
Nguyễn Thị Thanh Trang
Trung cấp
14 5 triệu - 10 triệu Thành Phố Tam Kỳ

03/06/2024

Nhâ viên văn phòng hoặc kế toán
Lê Thị Kim Tương
Đại học
12 5 triệu - 10 triệu Tam kỳ

03/06/2024

nhân viên kinh doanh, nhân viên tổng hợp, quản lý bưu cục
Lê Trần Quốc Thắng
Đại học
4 5 triệu - 10 triệu môi trường phát triển thăng tiến tốt

30/05/2024

Nhân viên Nhân sự
Nguyễn Thị Hồng Cúc
Đại học
3 15 triệu - 20 triệu Tam Kỳ, Quảng Nam

27/05/2024

Dev backend
Lê Thái
Đại học
5 Thỏa thuận HCM

15/05/2024

962

Ứng viên

238

Doanh nghiệp

229

Vị trí

TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM TỈNH QUẢNG NAM

84 Nguyễn Du, TP. Tam Kỳ, Tỉnh. Quảng Nam