Nhân viên bảo trì
CAO VĂN NGHỊ
Cao đẳng
8 9.000.000 -12.000.000 Quảng nam

14/09/2023

Công Nhân hàn
Phạm phước
sơ cấp
10.000.000 Đà Nẵng. Quảng Nam

24/08/2023

Nhân viên hành chính, văn phòng
Ninh Thị Hồng Hạnh
Đại học
7 10000000 Tam Kỳ

22/08/2023

Nhân viên văn phòng
Hồ Thị Phương Thảo
Cao đẳng
3 7.000.000 Tam Kỳ, Núi Thành

22/08/2023

NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG
ĐOÀN THỊ ÁNH TIÊN
Đại học
5 7000000 KHU VỰC THÀNH PHỐ TAM KỲ-QUẢNG NAM

16/08/2023

Nhân viên kế toán
Nguyễn Thị Đông
Trung cấp
3 8.0000.000 Tam Hiệp, Núi Thành, Quảng Nam

14/08/2023

Nhân viên văn phòng
Phan Thị Cẩm Nhung
Đại học
8 7.000.000 Tam Kỳ, Núi Thành

13/08/2023

Nhân viên bảo trì máy sợi
Nguyễn Ngọc Vũ
Đại học
5 9.000.000 Quảng Nam

12/08/2023

NHÂN VIÊN KẾ TOÁN
Nguyễn Thị Bích Lài
Đại học
5 6500000 Núi Thành, Quảng Nam

11/08/2023

826

Ứng viên

138

Doanh nghiệp

210

Vị trí

TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM TỈNH QUẢNG NAM

84 Nguyễn Du, TP. Tam Kỳ, Tỉnh. Quảng Nam