Thông tin liên hệ

Trung tâm dịch vụ việc làm Quảng Nam

Địa chỉ Trung tâm: 84 Nguyễn Du - Tam Kỳ
Email: vieclamquangnam@yahoo.com; vieclamquangnam2017@gmail.com
Website: vieclamquangnam.gov.vn

Số điện thoại: (0235)3811452, 3810598

Ban Giám đốc:

* Giám đốc: Ông Võ Văn Dũng. Số điện thoại: 0905356086

* Phó giám đốc: Bà Đỗ Thị Hà. Số điện thoại: 0983414097

* Phó Giám đốc: Ông Huỳnh Công Hải. Số điện thoại: 0905207780

Tổ chức bộ máy Trung tâm hiện nay:

- 03 lãnh đạo, gồm 01 Giám đốc và 02 Phó Giám đốc;

- 02 phòng chuyên môn:

 1. Phòng Việc làm- Bảo hiểm thất nghiệp

* Điện thoại liên hệ:

+ Việc làm trong nước: 0235.3811452; Đi làm việc tại nước ngoài: 0235.6272151;BHTN: 0235.3818045 ( bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả); 0235.3818598

-  04 điểm tiếp nhận hồ sơ tại huyện Quế Sơn, Thị xã Điện Bàn, huyện  Bắc Trà My  và huyện Nam Giang

* Điểm tiếp nhận hồ sơ  tại Thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam;   Điện thoại: 0235.3947.500.

* Điểm tiếp nhận hồ sơ  tại Quế Sơn:

Địa điểm: Tổ dân phố Yên Lư, thị trấn  Hương An, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam;   Điện thoại: 0235.3686.923.

 + Điểm tiếp nhận hồ sơ  tại huyện Nam Giang

Địa chỉ: Văn phòng Hội nông dân huyện Nam Giang, Thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang. Điện thoại: 0235.37924346

* Điểm tiếp nhận hồ sơ  tại huyện Bắc Trà My

Địa chỉ: UBND Thị trấn Bắc Trà My, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam. Điện thoại: 0235.2235222

2. Phòng  Hành chính- Tổng hợp . Số điện thoại: 0235.3810598

 

Tên

Email

Địa chỉ

Điện thoại

Nội dung

975

Ứng viên

246

Doanh nghiệp

231

Vị trí

TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM TỈNH QUẢNG NAM

84 Nguyễn Du, TP. Tam Kỳ, Tỉnh. Quảng Nam