STT Số hiệu Ngày ban hành Ngày hiệu lực Ngày đăng Trích yếu file
0 MẪU 07 01/07/2021 01/07/2021

22/07/2021

MẪU 07 ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ THEO NQ 68

1 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg 07/07/2021 07/07/2021

08/07/2021

Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ Covíd-19

2 Nghị quyết Số 68/NQ-CP 01/07/2021 01/07/2021

02/07/2021

NGHỊ QUYẾT SỐ 68 VỀ MỘT SỐ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ NLĐ VÀ NGƯỜI SỬ...

3 Nghị định số 23/2021/NĐ-CP 19/03/2021 01/06/2021

06/04/2021

Nghị định số 23: Quy định điều kiện hoạt động của trung tâm, doanh nghiệp...

4 Quyết định số 17/2021/QĐ-TTg 31/03/2021 15/05/2021

04/04/2021

Quyết định số 17/2021/QĐ-TTg: Quy định mức hỗ trợ học nghề đối với NLĐ tham...

825

Ứng viên

138

Doanh nghiệp

209

Vị trí

TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM TỈNH QUẢNG NAM

84 Nguyễn Du, TP. Tam Kỳ, Tỉnh. Quảng Nam