Thỏa thuận

30/12/2021

Địa điểm: KCN Trường Xuân, TP. Tam Kỳ

20 - 30 triệu

11/12/2021

Địa điểm: Tầng 4, Lô A1, Nguyễn Văn Trỗi, Tân Thạnh, Tam kỳ

5 - 7 triệu

10/12/2021

Địa điểm: Lô B3-5 KCN Thuận Yên, phường Hòa Thuận, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

5 - 7 triệu

27/11/2021

Địa điểm: Thành phố Tam Kỳ

10 - 15 triệu

26/11/2021

Địa điểm: Thăng Bình, Quảng Nam

Thỏa thuận

16/11/2021

Địa điểm: KCN Trường Xuân, TP. Tam Kỳ

5 - 7 triệu

10/11/2021

Địa điểm: Mộ Đức - Quảng Ngãi

7 - 10 triệu

01/11/2021

Địa điểm: Quảng Nam

Thỏa thuận

01/11/2021

Địa điểm: KCN Trường Xuân, TP. Tam Kỳ

Thỏa thuận

01/11/2021

Địa điểm: KCN Trường Xuân, TP. Tam Kỳ

Thỏa thuận

01/11/2021

Địa điểm: KCN Trường Xuân, TP. Tam Kỳ

Thỏa thuận

28/10/2021

Địa điểm: KCN Trường Xuân, TP. Tam Kỳ

481

Ứng viên

107

Doanh nghiệp

157

Vị trí

TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM TỈNH QUẢNG NAM

84 Nguyễn Du, TP. Tam Kỳ, Tỉnh. Quảng Nam