Thông báo

TUYỂN DỤNG LÀM VIỆC TẠI HUB ĐIỆN BÀN

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

VÀO LÀM VIỆC TẠI HUB ĐIỆN BÀN THUỘC TRUNG TÂM KHAI THÁC VẬN CHUYỂN – BĐT QUẢNG NAM

 

                  1. Cần tuyển 01 Trưởng Hub Điện Bàn.

                   Yêu cầu:

                   - Tốt nghiệp trung cấp trở lên.

                  - Tuổi đời dưới 35; Thành thạo tin học văn phòng.

                  - Ưu tiên người địa phương.

                  Mô tả công việc: Tổ chức quản lý, điều hành, bố trí lao động, kiểm tra, giám sát công tác chuyển phát đảm bảo hoàn thành khối lượng, chất lượng thu gom, chất lượng chuyển phát, chất lượng công đoạn khai thác, trung chuyển túi/gói đường thư các cấp trong phạm vi được giao quản lý; Kiểm tra, đôn đốc Bưu tá thực hiện đúng các quy định nghiệp vụ; Xử lý và giải quyết các khiếu nại thuộc phạm vi bưu cục quản lý; Theo dõi việc thống kê sản lượng phát, sản lượng thu gom của các tuyến phát; sản lượng khai thác của từng nhân viên khai thác; Tổng hợp, đánh giá năng suất và chất lượng của từng nhân viên để làm cơ sở thực hiện phân phối thu nhập; Cập nhật, điều chỉnh danh bạ phát của các tuyến phát; tổng hợp, đánh giá tình hình chất lượng chia chọn của bộ phận khai thác chi tiết để báo cáo cấp quản lý trực tiếp…Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của người quản lý trực tiếp.

2. Mức lương: Theo thỏa thuận.

- Các chế độ khác: Được đóng BHXH, BHYT theo quy định, được mua bảo hiểm kết hợp con người, trang bị đồng phục, bảo hộ lao động, nghỉ mát, sinh nhật, …

 

 

 

MUỐN BIẾT THÊM CHI TIẾT LIÊN HỆ

TRUNG TÂM DỊCH  VỤ VIỆC LÀM QUẢNG NAM

 

 

CÁC SỐ ĐIỆN THOẠI

TAM KỲ: 0235.3811452

QUẾ SƠN: 0235.3886777

ĐIỆN BÀN: 0235.3947500

BẮC TRÀ MY:0235.2235222

NAM GIANG: 0235.37924346

 

 

 

977

Ứng viên

249

Doanh nghiệp

231

Vị trí

TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM TỈNH QUẢNG NAM

84 Nguyễn Du, TP. Tam Kỳ, Tỉnh. Quảng Nam