Thông báo

TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM QUẢNG NAM ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC TƯ VẤN VIỆC LÀM TỚI XÃ, HUYỆN

Từ đầu năm 2022, thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ về việc"Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19" Trung tâm DVVL Quảng Nam đã đẩy mạnh công tác giới thiệu việc làm thông qua nhiều hình thức trực tuyến, trực tiếp qua các phiên giao dịch tại Trung tâm cũng như các phiên lưu động tại các xã, huyện trong địa bàn tỉnh nhằm hỗ trợ kết nối cung - cầu giữa doanh nghiệp và người lao động
Người lao động được tư vấn chính sách liên quan đến việc làm tại phiên GDVL ại cụm xã Trà Giáp

Người lao động được tư vấn chính sách liên quan đến việc làm tại phiên GDVL ại cụm xã Trà Giáp

Cùng với đó, trung tâm đa dạng hóa các hình thức của sàn giao dịch việc làm để nâng cao hiệu quả kết nối. Bên cạnh các phiên giao dịch việc làm định kỳ hàng tuần, trung tâm tổ chức các phiên giao dịch việc làm trực tuyến, lưu động nhằm kết nối cả doanh nghiệp, người lao động ở các tỉnh lân cận, sinh viên các trường nghề, lao động phổ thông ở vùng nông thôn, miền núi, tạo cơ hội cho người lao động trao đổi trực tiếp với doanh nghiệp.

Nhằm hỗ trợ người lao động bị thất nghiệp, Trung tâm đã từng bước đưa các chính sách của bảo hiểm thất nghiệp phát huy hiệu quả, đáp ứng sự phát triển của thị trường lao động; chủ động hoàn thiện hệ thống mẫu biểu theo đơn đặt hang của tỉnh để nâng cao hiệu quả tư vấn, giới thiệu việc làm và cung ứng lao động.

Người lao động được tư vấn, giới thiệu việc làm tại phiên GDVVL cụm xã Trà Giáp

Người lao động được tư vấn, giới thiệu việc làm tại phiên GDVVL cụm xã Trà Giáp

Ngày 4, 5/4/2022 TTDVVL Quảng Nam phối hợp với phòng LĐ-TBXH huyện Bắc Trà My tổ chức 02 phiên GDVL, tại phiên ngày 4/4/2022 tại cụm xã Trà Giáp có 60 lao động tham dự và đăng ký học nghề cơ khí tại công ty tập đoàn ô tô Trường Hải và đăng ký làm việc tại công ty CCI khu kinh tế mở CHU LAI, đây là phiên thứ 3 cụm xã Trà Giác và Trà Ka của huyện từ đầu năm, đến nay đã tư vấn cho gần 100 lao động có nhu cầu việc làm và giới thiệu việc làm, học nghề, đưa người lao động đi làm việc tại nước ngoài theo hợp đồng

Nguồn: baodansinh.vn (Quang Dương)

978

Ứng viên

249

Doanh nghiệp

231

Vị trí

TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM TỈNH QUẢNG NAM

84 Nguyễn Du, TP. Tam Kỳ, Tỉnh. Quảng Nam