Tin tức

THÔNG BÁO CHIÊU SINH TIẾNG HÀN NĂM 2023 ( KHAI GIẢNG NGÀY 06/4/2023)

Lớp bồi dưỡng kiến thức tiếng Hàn cho lao động

có nguyện vọng đi làm việc có thời hạn tại Hàn Quốc

 

 

Để chuẩn bị nguồn lao động có nguyện vọng đi làm việc có thời hạn tại nước ngoài. Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Nam khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức tiếng Hàn cho lao động có nguyện vọng đi làm việc có thời hạn tại Hàn Quốc như sau:                                                                                                                                               

 

1. Đối tượng:

 Nam, Nữ tuổi từ 18 tuổi đến dưới 39 tuổi; đủ sức khỏe đi làm việc tại nước ngoài; không có tiền án, tiền sự.

2. Thời gian đào tạo:  

Khóa 05 tháng; Kinh phí 3.500.000 đồng/khóa.

3. Thời gian khai giảng:

Lúc 8 giờ 00 phút ngày 06 tháng 04 năm 2023.

4. Địa điểm đào tạo:

Tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Nam, 84 Nguyễn Du, Tam Kỳ, Quảng Nam hoặc tại VP khu vực Bắc Quảng Nam thuộc Trung tâm (điểm Quế Sơn; điểm Điện Bàn)

5. Liên hệ đăng ký nhập học:

Từ ngày ra thông báo, liên hệ tại các địa điểm sau:

   - Trung tâm Dịch vụ Việc làm Quảng Nam, số 84 Nguyễn Du, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

    ĐT: 02353.811452;  02356.272151.

   - Văn phòng khu vực Bắc Quảng Nam:

     + Điểm thị trấn Hương An, Quế Sơn, ĐT: 02353.886777.

     + Điểm thị xã Điện Bàn, ĐT: 02353.947500.

     + Điểm huyện Bắc Trà My, ĐT: 02352.235222

     + Điểm huyện Nam Giang, ĐT: 02353.792346; 0358111474

686

Ứng viên

128

Doanh nghiệp

198

Vị trí

TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM TỈNH QUẢNG NAM

84 Nguyễn Du, TP. Tam Kỳ, Tỉnh. Quảng Nam