Thông báo

Kế hoạch thí điểm tuyển chọn lao động đi làm việc tại Hàn Quốc trong ngành công nghiệp gốc – nghề hàn năm 2023 theo Chương trình EPS

Kế hoạch thí điểm tuyển chọn lao động đi làm việc tại Hàn Quốc trong ngành công nghiệp gốc – nghề hàn năm 2023 theo Chương trình EPS
 
 

1. Cơ quan thực hiện

- Trung tâm Lao động ngoài nước là đơn vị trực thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, được Bộ giao làm đầu mối phối hợp với phía Hàn Quốc và các cơ quan, đơn vị chức năng của Việt Nam triển khai tuyển chọn, đào tạo và phái cử người lao động.

- Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc giao Cơ quan Phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc (HRD Korea) phối hợp với cơ quan chức năng phía Việt Nam tổ chức, triển khai.

2. Thông tin chung về kế hoạch

- Ngành tuyển chọn: Nghề hàn

- Chỉ tiêu tuyển chọn: 300 người

3. Đối tượng và điều kiện tham gia tuyển chọn

Người lao động đăng ký ngành Sản xuất chế tạo đã tham gia kỳ thi tiếng Hàn đợt 1 năm 2023 và đáp ứng các điều kiện sau:

- Điểm thi tiếng Hàn đạt từ 80 đến dưới 130 điểm;

- Đã tốt nghiệp hệ Trung cấp trở lên nghề hàn, cơ khí có đào tạo modul hàn.

4. Thời gian và địa điểm tiếp nhận hồ sơ

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày 7/7 đến ngày 14/7/2023

- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Người lao động đủ điều kiện, có nguyện vọng tham gia nộp hồ sơ đăng ký tại đơn vị chức năng tiếp nhận đăng ký tham dự kỳ thi tiếng Hàn đợt 1 năm 2023 đã được Sở Lao động – Thương binh và Xã hội các tỉnh/thành phố giao nhiệm vụ.

- Hồ sơ tiếp nhận đăng ký gồm:

+ Đơn đăng ký (Phụ lục 1 kèm theo);

+ Bản kê khai thông tin (Phụ lục 2 kèm theo);

+ Bản cam kết dành cho ứng viên đăng ký tham gia Chương trình (Phụ lục 3 kèm theo);

+ Bản cam kết (bổ sung) dành cho những ứng viên đã từng làm việc tại Hàn Quốc (Phụ lục 4 kèm theo);

+ Giấy xác nhận thông tin về cư trú;

+ Bản sao có chứng thực hộ chiếu hoặc giấy CMND/ Thẻ CCCD;

+ Bản sao có chứng thực bảng điểm;

+ Bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp nghề hàn, cơ khí.

Lưu ý: Người lao động nộp hồ sơ đăng ký tham gia không phải nộp lệ phí thi.

5. Phương thức tuyển chọn và đào tạo

a. Phương thức tuyển chọn:

- Vòng 1 (Kiểm tra hồ sơ): Số lượng người lao động được lựa chọn và phỏng vấn: gấp 02 lần số người theo chỉ tiêu tuyển chọn.

- Vòng 2 (Phỏng vấn): Số người lao động được chọn tham dự các khóa đào tạo: gấp 1.2 lần số người theo chỉ tiêu tuyển chọn.

b. Tham gia các khóa đào tạo:

Người lao động đạt yêu cầu qua vòng phỏng vấn phải tham gia khóa đào tạo tập trung nghề hàn, tiếng Hàn tại các cơ sở đào tạo do Cơ quan phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc (HRD Korea) lựa chọn ở Hà Nội, cụ thể:

- Khóa đào tạo nghề hàn: tối đa 120 tiết, dự kiến đào tạo trong 20 ngày. Kết thúc khóa đào tạo nghề hàn, người lao động tham gia kỳ thi sát hạch tay nghề hàn do HRD Korea tổ chức. Nội dung đánh giá và bài thi sát hạch tay nghề hàn (Phụ lục 5 kèm theo). Người lao động đạt yêu cầu qua kỳ thi sát hạch tay nghề hàn mới được tham dự khóa đào tạo tiếng Hàn.

- Khóa đào tạo tiếng Hàn: tối đa 224 tiết, dự kiến đào tạo trong 33 ngày. Kết thúc khóa đào tạo tiếng Hàn, người lao động được tham dự kỳ thi năng lực tiếng Hàn EPS – TOPIK trên máy tính, điểm đạt yêu cầu là 80 điểm trở lên (80/200 điểm). Người lao động được tham gia 02 lần thi tiếng Hàn, kết quả chính thức được công nhận là kết quả của lần thi có điểm cao nhất.

Việc tổ chức phỏng vấn thi tuyển, ra đề thi sát hạch tay nghề, đề thi tiếng Hàn và công tác chấm thi do HRD Korea chịu trách nhiệm.

Các ứng viên đạt yêu cầu qua kỳ thi năng lực tiếng Hàn mới được làm hồ sơ đăng ký dự tuyển để giới thiệu cho doanh nghiệp Hàn Quốc tuyển dụng.

6. Chi phí các khoá đào tạo, thi năng lực tiếng Hàn và xuất cảnh

Người lao động nếu trúng tuyển tham dự các khóa đào tạo sẽ phải nộp các chi phí sau:

- Nộp trực tiếp cho cơ sở đào tạo nghề chi phí khóa đào tạo nghề hàn và chi

phí thi sát hạch tay nghề hàn: tối đa là 9.517.560 đồng;

- Nộp trực tiếp cho Trung tâm Lao động ngoài nước:

+ Chi phí khóa đào tạo tiếng Hàn: 3.200.000 đồng;

+ Chi phí đăng ký dự thi tiếng Hàn: tiền Việt tương đương 24 Đô la Mỹ;

- Người lao động đạt yêu cầu qua kỳ thi tiếng Hàn, được doanh nghiệp Hàn Quốc lựa chọn ký hợp đồng lao động sẽ phải nộp chi phí phái cử số tiền Việt Nam tương đương 630 USD và ký quỹ 100 triệu đồng trước khi xuất cảnh như quy định chung đối với lao động tham dự Chương trình EPS.

Về chi phí đào tạo, chi phí phái cử, ngoài các khoản nêu trên, người lao động không phải phải nộp thêm bất cứ chi phí nào khác.

** Lưu ý: Người lao động tham dự khóa đào tạo tập trung phải ở ký túc xá của cơ sở đào tạo, các chi phí tiền ký túc xá, tiền ăn nộp trực tiếp cho các đơn vị cung cấp dịch vụ. Các chi phí đào tạo nghề, đào tạo tiếng Hàn đã nộp không được hoàn lại, ngoại trừ chi phí thi tiếng Hàn nếu người lao động không đăng ký dự thi.

7. Chi phí các khoá đào tạo, thi năng lực tiếng Hàn và xuất cảnh

Người lao động nếu trúng tuyển tham dự các khóa đào tạo sẽ phải nộp các chi phí sau:

- Nộp trực tiếp cho cơ sở đào tạo nghề chi phí khóa đào tạo nghề hàn và chi

phí thi sát hạch tay nghề hàn: tối đa là 9.517.560 đồng;

- Nộp trực tiếp cho Trung tâm Lao động ngoài nước:

+ Chi phí khóa đào tạo tiếng Hàn: 3.200.000 đồng;

+ Chi phí đăng ký dự thi tiếng Hàn: tiền Việt tương đương 24 Đô la Mỹ;

- Ứng viên đạt yêu cầu qua kỳ thi tiếng Hàn, được doanh nghiệp Hàn Quốc lựa chọn ký hợp đồng lao động sẽ phải nộp chi phí phái cử số tiền Việt Nam tương đương 630 USD và ký quỹ 100 triệu đồng trước khi xuất cảnh như quy định chung đối với lao động tham dự Chương trình EPS.

Về chi phí đào tạo, chi phí phái cử, ngoài các khoản nêu trên, ứng viên không phải phải nộp thêm bất cứ chi phí nào khác.

** Lưu ý: Ứng viên tham dự khóa đào tạo tập trung phải ở ký túc xá của cơ sở đào tạo, các chi phí tiền ký túc xá, tiền ăn nộp trực tiếp cho các đơn vị cung cấp dịch vụ. Các chi phí đào tạo nghề, đào tạo tiếng Hàn đã nộp không được hoàn lại, ngoại trừ chi phí thi tiếng Hàn nếu ứng viên không đăng ký dự thi.

8. Quyền lợi của người lao động tham gia Chương trình

Được làm việc tại Hàn Quốc với thời hạn 3 năm, nếu doanh nghiệp Hàn Quốc có nhu cầu sẽ được gia hạn tối đa 01 năm 10 tháng; có cơ hội tái nhập cảnh Hàn Quốc làm việc theo chương trình EPS sau khi về nước đúng hạn;

- Được hưởng mức lương cơ bản, lương làm thêm giờ và tham gia các loại bảo hiểm theo quy định của Hàn Quốc. Hiện nay mức lương tối thiểu của Hàn Quốc là 9.620Won/giờ tương đương 2.015.800 won/209 giờ, khoảng 36.000.000 đồng)./.

978

Ứng viên

249

Doanh nghiệp

231

Vị trí

TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM TỈNH QUẢNG NAM

84 Nguyễn Du, TP. Tam Kỳ, Tỉnh. Quảng Nam