Thông báo

CÔNG TY TNHH MTV TUYẾN TÂM CẦN TUYỂN

CÔNG TY TUYẾN TÂM CẦN TUYỂN

+ 02 nhân viên sale thị trường: Yêu cầu có kinh nghiệm ngành thực phẩm

+ 01  nhân viên xuất nhập khẩu: Yêu cầu tốt nghiệp đại học nghành logictic,giao tiếp tốt tiếng Anh

 

MUỐN BIẾT THÊM CHI TIẾT LIÊN HỆ

TRUNG TÂM DỊCH  VỤ VIỆC LÀM QUẢNG NAM

 

CÁC SỐ ĐIỆN THOẠI

TAM KỲ: 0235.3811452

QUẾ SƠN: 0235.3886777

ĐIỆN BÀN: 0235.3947500

BẮC TRÀ MY:0235.2235222

NAM GIANG: 0235.37924346

942

Ứng viên

228

Doanh nghiệp

226

Vị trí

TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM TỈNH QUẢNG NAM

84 Nguyễn Du, TP. Tam Kỳ, Tỉnh. Quảng Nam