Thông báo

ảnh

CÔNG TY TNHH AMANN VIỆT NAM TUYỂN DỤNG

Công ty TNHH Amann Việt Nam hiện kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất chỉ may thêu, có trụ sở tại Quảng Nam - địa chỉ: Khu công nghiệp Tam Thăng, Xã Tam Thăng, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam, Việt Nam.

Để đáp ứng nhu cầu mở rộng, phát triển kinh doanh, công ty TNHH Amann Việt Nam có nhu cầu cần tuyển dụng nhân sự cho vị trí Nhà quản lý làm việc tại nhà máy công ty TNHH Amann Việt Nam, khu công nghiệp Tam Thăng, xã Tam Thăng, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

Chi tiết thông tin tuyển dụng như Thông báo đính kèm.

942

Ứng viên

228

Doanh nghiệp

226

Vị trí

TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM TỈNH QUẢNG NAM

84 Nguyễn Du, TP. Tam Kỳ, Tỉnh. Quảng Nam