Tin tức

CÔNG TY SÀI GÒN HÀO HƯNG TUYỂN DỤNG

CÔNG TY SÀI GÒN HÀO HƯNG TUYỂN DỤNG

KCN BẮC CHU LAI, NÚI THÀNH

CÔNG TY TUYỂN DỤNG CÁC VỊ TRÍ

+ CƠ KHÍ

+ LÁI XE XÚC LẬT, XE ỦI

+ LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG NẠP NGUYÊN LIỆU GỖ

+ LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG NỮ

 

CHI TIẾT XEM FIE ĐÍNH KÈM

/uploads/files/Th%C3%B4ng%20b%C3%A1o%20tuy%E1%BB%83n%20d%E1%BB%A5ng_%20C%C3%94NG%20TY%20TNHH%20S%C3%80I%20G%C3%92N%20H%C3%80O%20H%C6%AFNG.pdf

 

894

Ứng viên

162

Doanh nghiệp

224

Vị trí

TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM TỈNH QUẢNG NAM

84 Nguyễn Du, TP. Tam Kỳ, Tỉnh. Quảng Nam