Thông báo

CÔNG TY PANKO TUYỂN LÁI XE NÂNG

  1. Vị trí tuyển: LÁI XE NÂNG ĐIỆN
  2. Số lượng tuyển: 01
  3. Yêu cầu: Có chứng chỉ lái xe nâng
  4. Mức lương: Thỏa thuận
  5. Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 12/09/2022 ~ 22/09/2022

MUỐN BIẾT THÊM CHI TIẾT LIÊN HỆ

TRUNG TÂM DỊCH  VỤ VIỆC LÀM QUẢNG NAM

 

 

 

CÁC SỐ ĐIỆN THOẠI

TAM KỲ: 0235.3811452

QUẾ SƠN: 0235.3886777

ĐIỆN BÀN: 0235.3947500

BẮC TRÀ MY:0235.2235222

NAM GIANG: 0235.37924346

 

962

Ứng viên

238

Doanh nghiệp

229

Vị trí

TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM TỈNH QUẢNG NAM

84 Nguyễn Du, TP. Tam Kỳ, Tỉnh. Quảng Nam