Thông báo

CÔNG TY PANKO TUYỂN DỤNG 01 LÁI XE (Hạng D HOẶC E)

CÔNG TY PANKO TUYỂN DỤNG 01 LÁI XE (Hạng D HOẶC E)

 

1. Vị trí tuyển dụng: Lái xe

2. Yêu cầu:

- Nam; Độ tuổi: ~ 30 tuổi

- Bằng cấp yêu cầu: Giấy phép lái xe hạng D hoặc hạng E

3. Thời hạn nhận hồ sơ: 19/05/2022 ~ 25/05/2022

 

 

MUỐN BIẾT THÊM CHI TIẾT LIÊN HỆ

TRUNG TÂM DỊCH  VỤ VIỆC LÀM QUẢNG NAM

 

CÁC SỐ ĐIỆN THOẠI

TAM KỲ: 0235.3811452

QUẾ SƠN: 0235.3886777

ĐIỆN BÀN: 0235.3947500

BẮC TRÀ MY:0235.2235222

NAM GIANG: 0235.37924346

942

Ứng viên

228

Doanh nghiệp

226

Vị trí

TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM TỈNH QUẢNG NAM

84 Nguyễn Du, TP. Tam Kỳ, Tỉnh. Quảng Nam