Thông báo

CÔNG TY PANKO TAM THĂNG TUYỂN CÔNG NHÂN THÁNG 5 NĂM 2023

  1. 05 NAM BẢO TRÌ MÁY MAY. SƠ CẤP HOẶC CÓ KINH NGHIỆM BẢO TRÌ MÁY MAY
  2. 02 NAM/ NỮ MAY MẤU. SƠ CẤP HOẶC CÓ KINH NGHIỆM MAY
  3. 20 NAM/ NỮ MAY. SƠ CẤP HOẶC CÓ TAY NGHỀ MAY
  4. 03 NAM/ NỮ PHIÊN DỊCH. TN CĐ TIẾNG HÀN TRỞ LÊN
  5. 03 NAM/ NỮ NHÂN VIÊN THÍ NGHIỆM. TN CAO ĐẲNG NGÀNH HÓA TRỞ LÊN

 

 

Thời gian nộp hồ sơ: Đến 31/5/2023

MUỐN BIẾT THÊM CHI TIẾT LIÊN HỆ

TRUNG TÂM DỊCH  VỤ VIỆC LÀM QUẢNG NAM

 

CÁC SỐ ĐIỆN THOẠI

TAM KỲ: 0235.3811452

QUẾ SƠN: 0235.3886777

ĐIỆN BÀN: 0235.3947500

BẮC TRÀ MY:0235.2235222

NAM GIANG: 0235.37924346

 

956

Ứng viên

236

Doanh nghiệp

228

Vị trí

TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM TỈNH QUẢNG NAM

84 Nguyễn Du, TP. Tam Kỳ, Tỉnh. Quảng Nam