GIỚI THIỆU TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM QUẢNG NAM

Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Nam là một đơn vị dịch vụ sự nghiệp công, trực thuộc Sở Lao động - Thương binh Xã hội tỉnh Quảng Nam. Nguyên là Trung tâm Xúc tiến việc làm phía Nam tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng; Được thành lập năm 1993. Năm 1997, sau khi tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng được tách thành 2 đơn vị hành chính tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng, Trung tâm được thành lập lại là Trung tâm xúc tiến việc làm Quảng Nam. Ngày 16/10/1997 Trung tâm đổi tên Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Quảng Nam. Vào năm 2006 UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định thành lập lấy tên là Trung tâm Giới thiệu việc làm Quảng Nam. Đến năm 2014, được đổi tên là Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Nam cho đến nay.

* Trụ sở chính:

- Địa chỉ: 84 Nguyễn Du, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

- Điện thoại: 0235.3810598.

- Website: http://vieclamquangnam.gov.vn

Ban Giám đốc:

* Giám đốc: Ông Võ Văn Dũng. Số điện thoại: 0905356086

* Phó giám đốc: Bà Đỗ Thị Hà. Số điện thoại: 0983414097

* Phó Giám đốc: Ông Huỳnh Công Hải. Số điện thoại: 0905207780

Tổ chức bộ máy Trung tâm hiện nay:

- 03 lãnh đạo, gồm 01 Giám đốc và 02 Phó Giám đốc;

- 02 phòng chuyên môn:

 1. Phòng Việc làm- Bảo hiểm thất nghiệp

* Điện thoại liên hệ:

+ Việc làm trong nước: 0235.3811452; Đi làm việc tại nước ngoài: 0235.6272151;BHTN: 0235.3818045 ( bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả); 0235.3818598

-  04 điểm tiếp nhận hồ sơ tại huyện Quế Sơn, Thị xã Điện Bàn, huyện  Bắc Trà My  và huyện Nam Giang

* Điểm tiếp nhận hồ sơ  tại Thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam;   Điện thoại: 0235.3947.500.

* Điểm tiếp nhận hồ sơ  tại Quế Sơn:

Địa điểm: Tổ dân phố Yên Lư, thị trấn  Hương An, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam;   Điện thoại: 0235.3686.923.

 + Điểm tiếp nhận hồ sơ  tại huyện Nam Giang

Địa chỉ: Văn phòng Hội nông dân huyện Nam Giang, Thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang. Điện thoại: 0235.37924346

* Điểm tiếp nhận hồ sơ  tại huyện Bắc Trà My

Địa chỉ: UBND Thị trấn Bắc Trà My, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam. Điện thoại: 0235.2235222

2. Phòng  Hành chính- Tổng hợp . Số điện thoại: 0235.3810598

 

- Tổng số cán bộ, nhân viên: 48 người.

* Nhiệm vụ của Trung tâm: Tư vấn, giới thiệu việc làm cho lao động; tổ chức hoạt động Sàn giao dịch việc làm; Liên kết tạo nguồn đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng; bồi dưỡng kiến thức ngoại ngữ; thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp; thực hiện dự báo thông tin thị trường lao động theo quy định của pháp luật và các nhiệm vụ do Nhà nước giao.

* Thành tích đạt được từ khi thành lập đến nay: Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Nam đã được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen trong công tác Lao động-Thương binh Xã hội từ năm 2003-2005 góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc; UBND tỉnh tặng 02 Cờ thi đua xuất sắc; UBND tỉnh Quảng Nam và Bộ Lao động TBXH tặng 17 Bằng khen; Sở Lao động TB&XH tặng 57 giấy khen, 14 Chứng nhận Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở và trên 20 giấy khen của các tổ chức Đoàn thể.

Các phòng ban

  • Phòng Việc làm- Bảo hiểm thất nghiệp

  • Phòng Hành chính- Tổng hợp

  • Điểm tiếp nhận hồ sơ tại Quế Sơn

  • Điểm tiếp nhận hồ sơ tại Điện Bàn

  • Điểm tiếp nhận hồ sơ tại Bắc Trà My

  • Điểm tiếp nhận hồ sơ tại Nam Giang

977

Ứng viên

249

Doanh nghiệp

231

Vị trí

TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM TỈNH QUẢNG NAM

84 Nguyễn Du, TP. Tam Kỳ, Tỉnh. Quảng Nam