Phòng Bảo hiểm thất nghiệp

DDDD

Các phòng ban

  • Phòng Tổng hợp - Tài chính

  • Phòng Thông tin thị trường lao động- Việc làm

  • Phòng Bảo hiểm thất nghiệp

  • VPKV Bắc Quảng Nam- Điểm Quế Sơn

  • VPKV Bắc Quảng Nam- Điểm Điện Bàn

  • Điểm tiếp nhận hồ sơ BHTN tại huyện Bắc Trà My

  • Điểm tiếp nhận hồ sơ BHTN tại huyện Nam Giang

825

Ứng viên

137

Doanh nghiệp

210

Vị trí

TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM TỈNH QUẢNG NAM

84 Nguyễn Du, TP. Tam Kỳ, Tỉnh. Quảng Nam