Điểm tiếp nhận hồ sơ tại Bắc Trà My

Điểm tiếp nhận hồ sơ BHTN tại huyện Bắc Trà My

Các phòng ban

  • Phòng Việc làm- Bảo hiểm thất nghiệp

  • Phòng Hành chính- Tổng hợp

  • Điểm tiếp nhận hồ sơ tại Quế Sơn

  • Điểm tiếp nhận hồ sơ tại Điện Bàn

  • Điểm tiếp nhận hồ sơ tại Bắc Trà My

  • Điểm tiếp nhận hồ sơ tại Nam Giang

942

Ứng viên

228

Doanh nghiệp

226

Vị trí

TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM TỈNH QUẢNG NAM

84 Nguyễn Du, TP. Tam Kỳ, Tỉnh. Quảng Nam