Điểm tiếp nhận hồ sơ BHTN tại huyện Bắc Trà My

Điểm tiếp nhận hồ sơ BHTN tại huyện Bắc Trà My

Các phòng ban

  • Phòng Tổng hợp - Tài chính

  • Phòng Thông tin thị trường lao động- Việc làm

  • Phòng Bảo hiểm thất nghiệp

  • VPKV Bắc Quảng Nam- Điểm Quế Sơn

  • VPKV Bắc Quảng Nam- Điểm Điện Bàn

  • Điểm tiếp nhận hồ sơ BHTN tại huyện Bắc Trà My

  • Điểm tiếp nhận hồ sơ BHTN tại huyện Nam Giang

687

Ứng viên

128

Doanh nghiệp

198

Vị trí

TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM TỈNH QUẢNG NAM

84 Nguyễn Du, TP. Tam Kỳ, Tỉnh. Quảng Nam