TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM QUẢNG NAM THÔNG BÁO CHIÊU SINH TIẾNG HÀN QUỐC, NHẬT BAN

TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM QUẢNG NAM

 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

Bồi dưỡng kiến thức tiếng Hàn, tiếng Nhật cho lao động có nguyện vọng

đi làm việc có thời hạn tại nước ngoài

..............................................

 

Để chuẩn bị nguồn lao động có nguyện vọng đi làm viêc có thời hạn tại nước ngoài. Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Nam thường xuyên tuyển sinh các lớp Bồi dưỡng kiến thức tiếng Hàn, tiếng Nhật cho lao động có nguyện vọng đi làm việc có thời hạn tại Hàn Quốc, Nhật Bản như sau:

1.Đối tượng:

Nam, Nữ tuổi từ 18 đến dưới 39 tuổi; đủ sức khỏe đi làm việc tại nước

ngoài; không có tiền án, tiền sự.

2.Thời gian đào tạo: 

Tiếng Hàn Quốc 05 tháng; Học phí 3.500.000 đồng/khóa; Tiếng Nhật Bản

06 tháng/khóa (Miễn phí).

3.Thời gian khai giảng:

Dự kiến vào tháng 4 năm 2021 (sẽ thông báo cụ thể ngày giờ khai giảng đến học viên sau khi đăng ký).

4.Địa điểm đào tạo:

  • Tại Trung tâm Dịch vụ việc làm, số 84 Nguyễn Du, Tam Kỳ, Quảng Nam.
  • Tại VP khu vực Bắc Quảng Nam thuộc Trung tâm (điểm Quế Sơn; điểm Điện Bàn).

5.Liên hệ ghi danh đăng ký nhập học:

Từ ngày ra thông báo, liên hệ tại các địa điểm sau:

  • Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Nam, số 84 Nguyễn Du, TP Tam Kỳ, QuảngNam.
  • Điện thoại: 0235.3811452.

- Văn phòng khu vực Bắc Quảng Nam:

+ Điểm Hương An, Quế Sơn, ĐT: 0235.3886777.

+ Điểm thị xã Điện Bàn ĐT: 0235.3947500.

 

 
 

 

 

TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM QUẢNG NAM

84 Nguyễn Du, Tp Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam