Thông tin liên hệ

 

Trung tâm dịch vụ việc làm Quảng Nam

Địa chỉ Trung tâm: 84 Nguyễn Du - Tam Kỳ
Email: vieclamquangnam@yahoo.com
Website: vieclamquangnam.gov.vn

Số điện thoại: 0235.3811452

Ban Giám đốc:

* Giám đốc: Ông Võ Văn Dũng. Số điện thoại: 0905356086

* Phó giám đốc: Bà Đỗ Thị Hà. Số điện thoại: 0983414097

* Văn phòng khu vực Bắc Quảng Nam (tại 02 địa điểm):

+ Địa điểm: Đường Hồ Xuân Hương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam;

   Điện thoại: 0235.3947.500; Fax: 0235.3948.500

+ Địa điểm: Thôn Hương Lư, xã Hương An, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam;

   Điện thoại: 0235.3686.923; Fax: 0235.3886.777

* Điểm tiếp nhận hồ sơ BHTN tại huyện Nam Giang

Địa chỉ: Văn phòng Hội nông dân huyện Nam Giang, Thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang. Điện thoại: 0235.37924346

* Điểm tiếp nhận hồ sơ BHTN tại huyện Bắc Trà My

Địa chỉ: UBND Thị trấn Bắc Trà My, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam. Điện thoại: 0235.2235222

 

Tên

Email

Địa chỉ

Điện thoại

Nội dung

TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM QUẢNG NAM

84 Nguyễn Du, Tp Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam