THÔNG BÁO THỜI GIAN ĐĂNG KÝ DỰ THỊ TIẾNG HÀN ĐỢT 2 NĂM 2021 TẠI TỈNH QUẢNG NAM

TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM QUẢNG NAM

.................................

 

 

THÔNG BÁO

Đăng ký dự kỳ thi tuyển lao động theo Chương trình EPS

trong ngành Sản xuất chế tạo và Ngư nghiệp

Đợt 2 năm 2021

 

 

Điều kiện chung:

- Người lao động chưa đăng ký trong đợt 1 vì ở trong vùng có mức độ dịch không đảm bảo và phải có giấy tờ chứng minh việc bị cách ly y tế khi đi đăng ký dự thi Đợt 2.

- Nam/ nữ : Tuổi từ 18 đến 39 tuổi (sinh trong khoảng thời gian từ ngày 09/11/1981 đến ngày 08/11/2003).

- Không dị tật, không bị mù màu, lý lịch rõ ràng, có đạo đức, ý thức kỷ luật tốt, không có thân nhân đang cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc, không thuộc diện cấm nhập cảnh Hàn Quốc và đủ sức khỏe để đi làm việc ở Hàn Quốc theo quy định.

- Nếu đã từng cư trú tại Hàn Quốc (bao gồm cư trú hợp pháp và bất hợp pháp) theo visa E9 và E10 thì thời gian cư trú phải dưới 5 năm.

 

- Thời gian tiếp nhận đăng ký dự thi:

Thời gian: Trong giờ hành chính

 - Từ ngày 06/12 đến ngày 13/12/2021.

- Người lao động trực tiếp đi đăng ký và mang theo CMND hoặc thẻ CCCD;  02 ảnh cỡ 3,5 x 4,5 phông màu trắng, áo khác màu.

- Lệ phí đăng ký thu bằng tiền Việt Nam, tương đương 24 USD

 - Địa điểm đăng ký: Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Nam. Số 84 đường Nguyễn Du, tp Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

                  

Muốn biết thêm thông tin, xin liên hệ Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Nam. ĐT: 0235. 3811452 – 6272151. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM QUẢNG NAM

84 Nguyễn Du, Tp Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam