Hàn Quốc điều chỉnh chính sách gia hạn thời gian lưu trú đối với người nước ngoài chính thức có hiệu lực

Hàn Quốc điều chỉnh chính sách gia hạn thời gian lưu trú đối với người nước ngoài chính thức có hiệu lực

 

 

Nhằm đảm bảo thời gian lưu trú được gia hạn phù hợp với thời hạn hộ chiếu để tránh những bất tiện đối với người nước ngoài (như bị phạt do không gia hạn được hộ chiếu hoặc không khai báo việc gia hạn hộ chiếu đúng hạn…). Ngày 29/6/2021, Bộ Tư pháp Hàn Quốc có văn bản thông báo về chính sách gia hạn thời gian lưu trú theo thời hạn hộ chiếu chia làm 02 giai đoạn cụ thể như sau:

1. Từ ngày 01/7/2021 đến ngày 30/6/2022: Công dân nước ngoài có hộ chiếu còn thời hạn dưới 01 năm sẽ được coi là còn thời hạn 01 năm và được gia hạn thời gian lưu trú là 01 năm. Ví dụ:

- Trường hợp 1: thời hạn hộ chiếu còn 05 tháng (dưới 01 năm) sẽ được được gia hạn thời gian lưu trú là 01 năm, kể cả trong trường hợp đáp ứng đầy đủ các điều kiện để được gia hạn thời gian lưu trú 02 năm trở lên.

- Trường hợp 2: thời hạn hộ chiếu còn 01 năm 02 tháng (trên 01 năm) sẽ được gia hạn thời gian lưu trú là 01 năm 02 tháng (bằng với thời hạn hộ chiếu), kể cả trong trường hợp đáp ứng đầy đủ các điều kiện để được gia hạn thời gian lưu trú 02 năm trở lên.

2. Từ ngày 01/7/2022 trở đi: Sau 01 năm áp dụng chính sách, trong trường hợp công dân nước ngoài vẫn còn thời hạn cư trú nhưng không thể cấp lại hộ chiếu vì mất hộ chiếu hoặc lý do khác, nếu thời hạn hộ chiếu còn dưới 06 tháng thì tính là còn thời hạn 06 tháng và được gia hạn thời gian lưu trú là 06 tháng.

- Trường hợp 1: thời hạn hộ chiếu còn 05 tháng (dưới 06 tháng) sẽ được được gia hạn thời gian lưu trú là 06 tháng, kể cả trong trường hợp người đáp ứng đầy đủ các điều kiện để được gia hạn thời gian lưu trú 02 năm trở lên.

- Trường hợp 2: thời hạn hộ chiếu còn 08 tháng (trên 06 tháng) sẽ được được gia hạn thời gian lưu trú là 08 tháng (bằng thời hạn hộ chiếu), kể cả trong trường hợp đáp ứng đầy đủ các điều kiện để được gia hạn thời gian lưu trú 02 năm trở lên.

3. Quy định này không áp dụng đối với:

- Người nước ngoài mang hộ chiếu ngoại giao (A-1), công vụ (A-2), thỏa thuận quốc tế (A-3), thường trú nhân (F-5).

- Người nước ngoài được xác định thuộc diện tị nạn (F-2), thân nhân gia đình (F-1), người đang xin quy chế nhân đạo/tị nạn (G-1).

- Người không có quốc tịch.

Như vậy, người lao động Việt Nam đi làm việc ở Hàn Quốc theo các chương trình hợp tác hiện nay sẽ chịu sự áp dụng của quy định này.

                                                                                                                             Nguồn: dolab.gov.vn

TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM QUẢNG NAM

84 Nguyễn Du, Tp Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam