Điều chỉnh thời gian thông báo thi và tổ chức thi tiếng Hàn

 

 

Triển khai Quyết định số 902/LĐTBXH-QLLĐNN ngày 29/9/2022 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc tổ chức kỳ thi tiếng Hàn và kiểm tra tay nghề cho người lao động có nguyện vọng đăng ký dự tuyển đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS, Trung tâm Lao động ngoài nước đã thông báo kế hoạch tổ chức kỳ thi và phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội các tỉnh/thành phố tổ chức tiếp nhận đăng ký dự thi tiếng Hàn từ ngày 17-21/10/2022. Theo thông báo ngày 08/11/2022 của Cơ quan phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc (HRD Korea), để đảm bảo công tác tổ chức kỳ thi, kế hoạch tổ chức thi tiếng Hàn sẽ được điều chỉnh như sau:

 

Stt

Nội dung điều chỉnh

Kế hoạch dự kiến

Điều chỉnh thành

 

1

 

Thông báo thời gian, địa điểm và ca thi tiếng Hàn

 

14/11/2022

21/11/2022

2

Thời gian tổ chức thi tiếng Hàn

21/11-15/12/2022

 

28/11-19/12/2022

 

 

Trung tâm Lao động ngoài nước thông báo và đề nghị người lao động lưu ý theo dõi./.

TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM QUẢNG NAM

84 Nguyễn Du, Tp Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam