Đăng ký làm thời vụ đối với lao động EPS hết hạn hợp đồng

Đăng ký làm thời vụ đối với lao động EPS hết hạn hợp đồng
 

Ngày 15/02/2021 Bộ Tư pháp Hàn Quốc thông báo về việc cho phép người nước ngoài, trong đó có lao động E9 đã hết hạn hợp đồng được phép đăng ký làm việc mùa vụ lĩnh vực Nông nghiệp và Ngư nghiệp trong thời gian chờ chuyến bay về nước, cụ thể như sau:

1. Đối tượng, điều kiện và thời gian làm việc

- Người lao động visa E-9 đã hết hạn hợp đồng làm việc 3 năm hoặc 4 năm 10 tháng, chưa mua được vé máy bay về nước và đang được hoãn thời gian xuất cảnh có thể đăng ký. Chính sách này không áp dụng đối với lao động bất hợp pháp hoặc những lao động có nơi làm việc cuối cùng thuộc ngành nông nghiệp và chăn nuôi (E-9-3) và đánh cá (E-9-4)

- Lĩnh vực làm việc: lao động mùa vụ trong lĩnh vực Nông nghiệp, Ngư nghiệp nuôi trồng, thu hoạch sản phẩm, thủy hải sản.

- Thời gian thực hiện chính sách: Từ 02/03/2021 đến 31/03/2022.

- Thời gian làm việc mỗi lần đăng ký: Lao động đăng ký phải đảm bảo làm việc liên tục tối thiểu 1 tháng, tối đa 5 tháng. Sau khi kết thúc, người lao động không được phép làm việc, tuy nhiên, nếu còn nhu cầu, chính quyền địa phương đăng ký lại cho lao động, được chấp thuận thì người lao động có thể tiếp tục làm việc

- Khu vực làm việc: Có 28 địa phương được nhận lao động thời vụ với tổng số lao động tuyển dụng là: 4.371 người (Danh sách các địa phương xem tại cuối thông báo này).

2. Lương và quyền lợi của lao động

- Lương được chi trả cao hơn mức lương tối thiểu đã được quy định. Được tham gia bảo hiểm tai nạn lao động (bắt buộc đối với các hộ gia dình nông nghiệp, ngư nghiệp).

- Chỗ ở và ăn uống: Nếu người lao động có nhu cầu, chủ sử dụng có thể cung cấp, tuy nhiên người lao động sẽ phải trả phí.

- Sau khi kết thúc thời hạn lao động mùa vụ, xuất cảnh về nước, lao động có thể tái nhập cảnh làm việc theo Chương trình EPS. Nếu phải thi tiếng Hàn, người lao động sẽ được cộng thêm 10 điểm và được ưu tiên giới thiệu việc làm trước.

3. Thủ tục đăng ký

- Bước 1: Người lao động kiểm tra trước tên địa phương và số lượng lao động thời vụ được phép tuyển dụng của địa phương đó trước khi đăng ký (tham khảo tại website www.eps.go.kr).

- Bước 2: lựa chọn 1 trong 3 cách sau để đăng ký:

+ Cách 1: Truy cập vào trang web www.eps.go.kr để đăng ký trực tiếp.

+ Cách 2: Mang theo thẻ đăng ký người nước ngoài đến các Trung tâm tuyển dụng của Bộ Việc làm và Lao động tại địa phương để đăng ký.

+ Cách 3: Gửi fax hoặc email Đơn đăng ký đến các Trung tâm tuyển dụng của địa phương tuyển dụng lao động thời vụ.

(Nhấn vào đây để xem danh sách các địa phương và các Trung tâm tuyển dụng)

 

3. Về việc thanh lý hợp đồng lao động và hoàn trả tiền ký quỹ

Để đảm bảo việc Thanh lý hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc và hoàn trả tiền ký quỹ được thực hiện thuận lợi, đúng quy định, đề nghị người lao động lưu giữ bản gốc các loại giấy tờ gia hạn, thay đổi tư cách lưu trú (bản đen trắng không được công nhận) và bổ sung khi nộp hồ sơ rút tiền ký quỹ (người lao động tham khảo hướng dẫn tại đây: http://colab.gov.vn/tin-tuc/2478/Thong-bao-ho-so-thanh-ly-hop-dong-va-gia-han-thoi-gian-thanh-ly-hop-dong-doi-voi-nguoi-lao-dong-lam-viec-tai-Han-Quoc-theo-Chuong-trinh-EPS-gia-han-cu-tru.aspx).

Đối với các trường hợp chưa có chuyến bay về nước sau khi kết thúc hợp đồng lao động theo tư cách lưu trú visa E9, chuyển đổi sang tư cách lưu trú làm việc thời vụ, thì việc thanh lý hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc và hoàn trả trả tiền ký quỹ chỉ được thực hiện sau khi người lao động về nước.

        Trung tâm Lao động ngoài nước trân trọng thông báo./.

 

 

TRUNG TÂM LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC

TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM QUẢNG NAM

84 Nguyễn Du, Tp Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam