Thông tin liên hệ

Trung tâm dịch vụ việc làm Quảng Nam

Địa chỉ: Số 84 Nguyễn Du - Tam Kỳ

Điện thoại: 0235.3810598

Email: vieclamquangnam@yahoo.com

Phòng TH - TC: 0235.3810598

Phòng TTTTLĐ: 0235. 3851074

Phòng XKLĐ: 0235. 6272151

Phòng tư vấn - GTVL và đào tạo: 0235.3811452

Phòng bảo hiểm thất nghiệp: 0235.3818045

Văn phòng khu vực Quế Sơn: 0235.3886777

Văn phòng khu vực Điện Bàn: 0235.3947500

Tên

Email

Địa chỉ

Điện thoại

Nội dung

TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM QUẢNG NAM

84 Nguyễn Du, Tp Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam